OBSERWATORIUM MEDYCZNE – TECHNOLOGIE MEDYCZNE


Nowa edycja - kontynuacja


Obserwatorium medyczne – technologie medyczne od 1 stycznia 2017 roku realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.3. „Profesjonalizacja IOB”. Projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lider projektu:
Województwo Śląskie
Partnerzy projektu:
• Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
• Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.,
• Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum , Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Biomedycznej,
• Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
• Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – Lider Konsorcjum, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

 

Cel:
Głównym celem projektu będzie usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu oraz zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez zwiększenie liczby Obserwatoriów Specjalistycznych zgodnie ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii obszarami technologicznymi i podmiotów sektora b+r oraz przedsiębiorstw.
Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania zakłada wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą
zaktualizować lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego regionalne Inteligentne Specjalizacje (medycynę, energetykę, ICT). Dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii, w którym określono regionalne specjalizacje technologiczne możliwe będzie zweryfikowanie Inteligentnych Specjalizacji oraz wskazanie nowych technologii i obszarów.
Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorców, dla których opracowane zostaną m.in. analizy potencjałów, skuteczne modele biznesowe oraz raporty specjalistyczne, dzięki czemu możliwy będzie wzrost wiedzy o technologii, trendach rynkowych, co pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacji poprzez dostosowanie narzędzi wsparcia na poziomie regionalnym (PPO).
Celem Obserwatorium Technologie dla Medycyny jest rozwój potencjału technologiczno-innowacyjnego regionu, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, wzmacnianie regionalnej specjalizacji medycznej, wzmocnienie regionalnego rynku usług badawczych, usług rozwojowych w obszarze regionalnej specjalizacji medycznej, wzmocnienie relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionalnych, a także stworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem Innowacji oraz upowszechnienie najlepszych praktyk i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości.
Bloki zadaniowe (zaangażowanie wszystkich Partnerów Porozumienia):
- Rozwój potencjału technologiczzno-innowacyjnego regionu w obszarach specjalizacji Obserwatorium Specjalistycznego (OS) - diagnoza w zakresie technologii medycznych przedsiębiorstw oraz ocena technologiczna przedsiębiorstwa;
- Kreowanie polityki protechnologicznej regionu - Analiza wpływu absorpcji środków na rozwój przedsiębiorstwa w latach 2007-2020 w branży medycznej (oprac. na podstawie analizy wyników konkursów);
- Cykl spotkań inf. dla przedsiębiorstw w branży medycznej dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycznym, wspierających kompetencje branżowe,
zmierzających do wypracowania projektów B+R+I;
- Badanie potencjału Inteligentnej Specjalizacji Medycznej - analiza przekrojowa (reorientacja nowych obszarów technolog., analiza trendów);
- Living labs w zakresie technologii medycznych i normalizacji;
- Przygotowanie badań, analiz oraz oprac. raportu w zakresie aktualizacji dokumentu PRT (w obszarze specjalizacji OS)
- Spotkania B2B - kojarzenie sektora B+R z przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorców w ramach specjalizacji OS. Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu - budowanie
relacji sektora MMŚP, B+R, IOB i władz;
- Inwentaryzacja oferty B+R - analiza potencjału naukowo-badawczego regionu pod kątem funkcjonujących w Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych.

W ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych działają:
OBSERWATORIUM TECHNOLOGIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

so ris środowisko wersja pełna

 

Główny Instytut Górnictwa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.obserwatorium.gig.eu

 

OBSERWATORIUM TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI

so ris energetyka wersja pełna

Konsorcjum (technologie dla energetyki) w składzie:
- Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pnt.euro-centrum.com.pl

 

OBSERWATORIUM TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

 so ris ict wersja pełna

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z o.o.
http://obserwatoriumict.pl
www.obserwatoriumict.plOBSERWATORIUM TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY

so ris medycyna wersja pełna

 

1. Konsorcjum (technologie medyczne) w składzie:
- Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
- Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniew Religii
- Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
- Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
www.obserwatorium-medyczne.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (usługi medyczne)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBSERWATORIUM NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY

 3 7 1 kopia

Konsorcjum nanotechnologie i nanomateriały w składzie:
- Uniwersytet Śląski w Katowicach -Lider Konsorcjum
- Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
- Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
- Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.obserwatoriumnano.us.edu.pl/

 

efrrris kolor poziom 19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

- Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

- Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

                             Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

                             Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

                             Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

- Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.

                             Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

- Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach

                             Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET

                             Instytut Metali Nieżelaznych

                             Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

- Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,

                             Instytut Metali Nieżelaznych

Cele projektu:

    usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez    
     współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

    wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki
     regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu   
     Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:

 • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:    3 940 000,00 PLN

Więcej o projekcie:

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania( SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Kontakt

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

(32) 339 31 80, 795 195 683
amichalik@gapr.pl

Partnerzy

 • logo 1
 • logo 2
 • logo 3
 • logo partnerzy
 • soris logo
 • soris en logo
 • tvs logo
 • radio silesia
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji