Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Cel:

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu.

Zarówno Lider Projektu, jak i Partnerzy są zaangażowani w realizację głównych zadań takich jak:

 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje i stanowiące punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu;
 • audyty technologiczno-innowacyjne ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju i adaptacyjności przedsiębiorstw;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji.
 • benchmarking potencjału endogenicznego miast/gmin wskazujący m.in. możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, możliwości współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, czy jednostkami naukowymi w zakresie dostosowania do zachodzących w gospodarce zmian;
 • podręcznik dedykowany JST (wyniki benchmarkingu wraz z rekomendacjami dla wybranych miast/gmin) w zakresie zmian gospodarczych związanych z rozwojem protechnologicznym ze wskazaniem rekomendacji zarówno dla JST oraz przedsiębiorców związanych z ich dostosowaniem zarówno do zmian jak trendów rozwojowych.

Aby zapewnić integrację kluczowych środowisk i trwałą komunikację między podmiotami gospodarczymi, innowatorami i ośrodkami naukowo-badawczymi, a także władzami regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powołał w 2013 roku Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych [SO RIS].

Sieć powstała aby tworzyć trwałą platformę współpracy pomiędzy kluczowymi uczestnikami rynku innowacji. Istotą sieci jest włączanie potencjalnych beneficjentów w  proces komunikacji, po to aby mieć pewność, że oferta jest ściśle dostosowana do ich potrzeb. Podejście systemowe do inteligentnego i innowacyjnego rozwoju regionu uwzględnione zostało w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”[RIS], która wskazuje na trzy obszary specjalizacji: medycynę, energetykę i ICT. W związku z trwającym procesem przedsiębiorczego odkrywania oraz poszukiwaniem nisz, specjalizacje te będą rozszerzane o obszary wskazane w „Programie Rozwoju Technologii na lata 2010-2020” [PRT].

Wyznaczone w RIS oraz PRT kierunki rozwoju proinnowacyjnego stanowią mapę technologii dla mieszkańców regionu, którzy są zaangażowani w procesy innowacyjne. Natomiast rolą Obserwatoriów jest wskazywanie drogi poprzez przewidywanie trendów rynkowych w ośmiu obszarach technologicznych uwzględnionych w PRT oraz pogłębianie wiedzy na temat kluczowego obszaru technologicznego.

W ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych działają: 

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska

ris srodowisko

Główny Instytut Górnictwa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.obserwatorium.gig.eu

Obserwatorium Technologie dla Energetyki

ris energetyka

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pnt.euro-centrum.com.pl

Obserwatorium Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne

ris ict

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z o.o.:

http://obserwatoriumict.pl

www.obserwatoriumict.pl

Obserwatorium Technologie dla Medycyny

ris medycyna

 1. Konsorcjum (technologie medyczne) w składzie:

-Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

-Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniew Religii

-Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

www.obserwatorium-medyczne.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
 2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (usługi medyczne)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obserwatorium Nanotechnologie i Nanomateriały

ris nano

Konsorcjum w składzie:         

-Uniwersytet Śląski w Katowicach -Lider Konsorcjum

-Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

-Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

-Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.obserwatoriumnano.us.edu.pl/

logotypy dolProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kontakt

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

(32) 339 31 79, 604 751 709
aszczerbak@gapr.pl

Partnerzy

 • logo 1
 • logo 2
 • logo 3
 • logo partnerzy
 • soris logo
 • soris en logo
 • tvs logo
 • radio silesia
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji